[Lyrics] Kcee – Cultural Praise (Volume 1) (ft. Okwesili Eze Group) Lyrics

Kedu ihe nge enye gi oka omee
Omanma zuru ahu ehh
Mu na onwe mu be
Chukwu ka ihe ge fe
Mu na onwe mu be
Chukwu ka ihe ge fe
Mu na onwe mu be
Chukwu ka ihe ge fe
Omewo ya
Jehovah Jireh Omewo ya
(My provider has done it)
Alpha n’ Omega Omewo ya
(Alpha and Omega has done it)
Omere ya n’oge ya
(He did it in His own time)
Mma mma ya
Mma mma ya
Idi ebube
Mma mma
Mma mma ya
Idi ebube
Omewo ya
(He has done it)
Jehovah Jireh Omewo ya
(My provider has done it)
Alpha n’ Omega Omewo ya
(Alpha and Omega has done it)
Omere ya n’oge ya
(He did it in His own time)
Draw me nearer, nearer blessed Lord
To the cross where Thou hast died;
Draw me nearer, nearer, nearer blessed Lord
To Thy precious, bleeding side
Thou art worthy, Thou art worthy
Thou art worthy, O Lord
Thou art worthy to receive glory
Glory and honor and power
For Thou hast created, hast all things created
For Thou hast created all things
And for Thy pleasure they are created;
Thou art worthy, O Lord
Thou art worthy, Thou art worthy
Thou art worthy, O Lord
Thou art worthy to receive glory
Glory and honor and power
For Thou hast created, hast all things created
For Thou hast created all things
And for Thy pleasure they are created;
Thou art worthy, O Lord
Ibuchimo ibuchim ibu chi’anyam ji’ahuzo agada gbachir’uzo
Nwok’obioma
Olile’anya nkendinso
Ohia nwuru oku ma’huya enwuru’oku
Ogini kamgeji toro gi’ozuoro gi
Agama kpisiala nye gi’eze mo
Ibuchimo
Jigide’m (Uphold me)
Onye nwe’m Jisos Jigide’m (My Lord Jesus uphold me)
Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m
Oso gi ka’m ga-gba (There’s a race that I must run)
Nmeri gi Ka’m je’me ruwa (By Your victory, I will overcome the world)
Nye’m ike oge nile (Give me strength everyday)
Ka’m ghari da (That I may not fall)
Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m
Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m
Oso gi ka’m ga-gba
Nmeri gi Ka’m je’me ruwa
Nye’m ike oge nile
Ka’m ghari da
Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m
Jigide’m
Onye nwe’m Jisos Jigide’m
Aka aka ya aka Jehovah meme nma
Olu ebube ya nke nerughari nebe’m no
Isi iyi nke ndu nke nadighi ata ata
Aka aka ya aka Jehovah meme nam
Aka aka ya aka Jehovah meme nma
Olu ebube ya nke nerughari nebe’m no
Isi iyi nke ndu nke nadighi ata ata
Aka aka ya aka Jehovah meme nam

Click to Comment

Leave a Reply

.
Previous article
Next article

I need help with…